Life sex cam for free no sign up or registrations

“UUUunngggg…..” Napakusog an agrutong niya, marhay sanang maribog man an eksena sa sine. Handal ako ta tibaad dae siya pwede putukan, pero mayo girong an babae. Duruderetso sa laog kan putay, sa kalaog-laogan kan cervix. Ako man, dae ko aram kung pirang santo an naheheling ko sa kalangitan – – gabos sinda nag uurapakan.

Mala, ta nagtataragas na an bayag ko, an laman ko – – asin pu’son ko! Hararum an mga hangos ko, mientras sige sana man agrutong kan babae, kan biglang – – puminutok an sakuyang kasit.

Halos nakaluhod na ako sa salog kan mag ibaba an sakuyang hadok – pahuros. dinidilaan ko, asin iginugomos an lalawgon sa lawas.

Nginudngod ko an lalawgon ko sa darakulang daghan na natatakupan nin bado asin bra.

Mayong parong an bitis, pero inda – -ta saradit na guramoy kan bitis..

mas gusto ko magdalan kaini, kesa baradilan o karastahan..’ Pero mayo akong maintindihan sa dinadalan ko. tibaad nyako maka isip man sinda na may tao sa enotan. Kinoto’ an daghan ko, nawara an atension ko sa dinadalan ko.

Inda kung nag aaram siya kan ginigibo niya o talagang trip lang kan baknit na ini na pagirukan an talinga ko.

garo isinayad kan babae an bitis niya sa talinga ko. Garo ako ayam na pinagigirukan kan babaeng ini, na nasisiraman ako. dae ko na maintindihan an dialogue ni ‘Michelle Pfiefer’ Pirang minuto na nakasayad an bitis sa sakuyang talinga. Namati ko, garo nag urunat an kalamanan kan bitis niya.

Pigruromdom kan boto ko an laman sa irarum kan putay kan babae. Mga pirang minuto na arog kami kaini, habo ko kutana mag hiro..

sirammm…” Basa basa, mapulot an likido – – nagututuro sa palad ko. Pirang minuto sana, namalisyahan, nagkibig kibig an lawas niya – – saka biglang luminuwas hale sa tahaw kan putay an mapulot na likido. Nagsalingoy nguna ako sa palibut, mayo pa giraray mga tao na harani samuya.

tenu.kosmo-ayra.ru

69 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>